Essay nedir

Essay, insanların düşüncelerini ve fikirlerini doğru bir şekilde aktarabildiği ve telaffuz edebildiği kısa ya da uzun bir yazıdır.

Aslında, bir essay, bir kişinin derinlikli ve uzayan bir düşünceyi ortaya koymasını sağlayan, düşünsel ve uzun bir yazıdır.

Ancak, bir essay, düşünceyi ve konuyla ilgili kesin sonuçlar çıkarmaya odaklanan ve ilerletilen, net bir argümana götüren bir tercih olduğu unutulmamalıdır.

Essay, genellikle birkaç paragraf içeren herhangi bir yazıyı içerebilir, ancak bazen daha uzun ve daha fazla paragraf kullanılır.

Bu durumda, paragraf başına dolaylı ya da doğrudan fikirleri senaryo oluşturulmalı ve her paragraf, başlangıçtan sonraki gelişmeler üzerine odaklanmalıdır.

Sonuçta, essay, aşağıdaki üç temel özellikleri sağlamalıdır: Düşüncelerin etkin bir şekilde aktarması için temel amaç ve mesaj, akılda kalacak hikaye oluşturmak için net desen ve sonuç, ve fikirlerin somut ve kolay açıklanabilir bir şekilde Ifade edilmesi için kısa ve düz cümleler.

Writing an essay